Định cư châu Âu cùng chuyên gia định cư quốc tế GIG

CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ CHÂU ÂU

Tổng hợp các chương trình đầu tư định cư nhận quốc tịch & thẻ xanh châu Âu. Các chương trình đầu tư định cư châu Âu thường có thủ tục chứng minh tài chính đơn giản, an toàn & nhanh chóng. Tham gia chương trình, nhà đầu tư không chỉ được hưởng quyền lợi của quốc gia đó mà còn trên toàn EU.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ MỸ - HOA KỲ

Tổng hợp các chương trình đầu tư định cư nhận thẻ xanh Mỹ, visa kinh doanh hoặc làm việc tại Hoa Kỳ. Tham gia chương trình đầu tư định cư Mỹ, nhà đầu tư cùng gia đình sẽ được nhận các quyền lợi về kinh doanh, giáo dục, y tế tại Hoa Kỳ – Mỹ.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ 1

CHƯƠNG TRÌNH VISA EB-5

Đây là chương trình đầu tư cấp thẻ xanh Mỹ - Hoa Kỳ. Số tiền đầu tư tối thiểu từ 900.000 USD. Tham gia chương trình đầu tư visa EB-5 Mỹ, nhà đầu tư sẽ được hưởng quyền lợi tương đương với công dân Mỹ. Thời gian thụ lý hồ sơ từ 3 - 7 năm. Di trú cho gia đình 02 thế hệ.
Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH VISA L-1A

Đây là chương trình đầu tư cấp thẻ tạm trú Mỹ cho doanh nhân/ nhà quản lý cấp cao sang Mỹ điều hành công ty con. Chương trình đầu tư visa L-1A Mỹ không có yêu cầu về số tiền đầu tư tối thiểu. Thời gian thụ lý hồ sơ trong vòng 6 tháng. Di trú cho gia đình 02 thế hệ.
Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH VISA E-2

Đây là chương trình đầu tư cấp thẻ tạm trú Mỹ cho các nhà đầu tư có quốc tịch Grenada, Thổ Nhĩ KỳTurkey & Montenegro. Số tiền đầu tư tối thiểu khi tham gia chương trình Visa E-2 Mỹ từ 150.000 USD. Thời gian thụ lý hồ sơ từ 2 - 4 tháng. Di trú cho gia đình 02 thế hệ.
Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH VISA E-2

Đây là chương trình đầu tư cấp thẻ xanh Mỹ - Hoa Kỳ dành cho doanh nhân/nhà quản lý cấp cao sang Mỹ điều hành công ty con. Chương trình đầu tư visa EB-1C Mỹ không có yêu cầu về số tiền đầu tư tối thiểu. Thời gian thụ lý hồ sơ trong vòng 6 tháng. Di trú cho gia đình 02 thế hệ.
Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ 2

CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ ÚC

Tổng hợp các chương trình đầu tư định cư nhận thẻ cư trú ở Úc – Australia, visa kinh doanh hoặc làm việc tại Úc. Tham gia chương trình đầu tư định cư Úc, nhà đầu tư cùng gia đình sẽ được nhận các quyền lợi về kinh doanh, giáo dục, y tế tại Úc – Australia.

CHƯƠNG TRÌNH VISA 188A

Đây là chương trình đầu tư cấp thẻ tạm trú Úc cho chủ doanh nghiệp sang Úc để đầu tư, mở doanh nghiệp, nhượng quyền thương hiệu. Chương trình đầu tư visa 188A Úc yêu cầu về số tiền đầu tư tối thiểu từ 200.000 AUD. Thời gian thụ lý hồ sơ tối thiểu 23 tháng. Di trú cho gia đình 02 thế hệ.
Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH VISA 188B

Đây là chương trình đầu tư cấp thẻ tạm trú Úc cho nhà đầu tư, doanh nhân, chủ hộ kinh doanh, cổ đông có năng lực tài chính cao. Chương trình đầu tư visa 188B Úc - Australia yêu cầu về số tiền đầu tư tối thiểu từ 2.500.000 AUD. Thời gian thụ lý hồ sơ trong vòng 36 tháng. Di trú cho gia đình 02 thế hệ.
Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH VISA 188C

Đây là chương trình đầu tư cấp thẻ tạm trú Úc - Chương trình Nhà đầu tư Tài năng (Significant Investor Visa – SIV) dành cho nhà đầu tư có năng lực tài chính cao. Chương trình đầu tư visa 188C Úc yêu cầu về số tiền đầu tư tối thiểu từ 5.000.000 AUD. Thời gian thụ lý hồ sơ từ 9 - 12 tháng. Di trú cho gia đình 02 thế hệ.
Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH VISA 888A

Đây là chương trình đầu tư cấp thẻ thường trú Úc cho các nhà đầu tư đã sở hữu visa 188A muốn duy trì khoảng đầu tư. Chương trình đầu tư visa 888A Úc yêu cầu nhà đầu tư phải duy trì khoảng đầu tư 188A tối thiểu 2 năm.

Lưu ý: Điều kiện xin Visa 888 Úc khác nhau ở các bang, hãy liên hệ GIG Việt Nam để được hỗ trợ.
Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH VISA 888B

Đây là chương trình đầu tư cấp thẻ thường trú Úc cho các nhà đầu tư đã sở hữu visa 188B muốn duy trì khoảng đầu tư. Chương trình đầu tư visa 888B Úc yêu cầu nhà đầu tư phải duy trì khoảng đầu tư 188B tối thiểu 3 năm.

Lưu ý: Điều kiện xin Visa 888 Úc khác nhau ở các bang, hãy liên hệ GIG Việt Nam để được hỗ trợ.
Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH VISA 888C

Đây là chương trình đầu tư cấp thẻ thường trú Úc cho các nhà đầu tư đã sở hữu visa 188C muốn duy trì khoảng đầu tư. Chương trình đầu tư visa 888C Úc yêu cầu nhà đầu tư phải duy trì khoảng đầu tư 188C tối thiểu 3 năm.

Lưu ý: Điều kiện xin Visa 888 Úc khác nhau ở các bang, hãy liên hệ GIG Việt Nam để được hỗ trợ.
Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ CANADA

Tổng hợp các chương trình đầu tư định cư nhận thẻ cư trú ở Canada, visa kinh doanh hoặc làm việc tại Canada. Tham gia chương trình đầu tư định cư Canada, nhà đầu tư cùng gia đình sẽ được nhận các quyền lợi về kinh doanh, giáo dục, y tế tại Canada.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ 3

ĐẢO HOÀNG TỬ EDWARD

Đây là chương trình Đầu tư định cư Canada diện doanh nhân Prince Edward Island (PEI – Đảo Hoàng tử Edward) cấp thẻ thường trú. Mức đầu tư tối thiểu chỉ từ 150.000 CAD. Thời gian thụ lý hồ sơ từ 12 - 24 tháng. Di trú cho gia đình 02 thế hệ.
Xem thêm

START-UP VISA CANADA

Đây là chương trình Start-up Visa Canada cấp thẻ thường trú cho những doanh nhân tài năng đến định cư tại Canada để khởi nghiệp. Mức đầu tư tối thiểu chỉ từ 75.000 - 200.000 CAD tùy Quỹ. Thời gian thụ lý hồ sơ từ 12 - 18 tháng. Di trú cho gia đình 02 thế hệ.
Xem thêm

TỈNH BANG NEW BRUNSWICK

Đây là chương trình định cư Canada dành cho chủ doanh nghiệp/quản lý cấp cao đầu tư thành lập/ M&A, vận hành doanh nghiệp tại New Brunswick. Mức đầu tư tối thiểu chỉ từ 250.000 CAD. Thời gian thụ lý hồ sơ trong vòng 12 tháng. Di trú cho gia đình 02 thế hệ.
Xem thêm

TỈNH BANG SASKATCHEWAN

Đây là chương trình định cư Canada dành cho chủ doanh nghiệp/quản lý cấp cao đầu tư thành lập/ M&A, vận hành doanh nghiệp tại Saskatchewan. Mức đầu tư tối thiểu chỉ từ 200.000 - 300.000 CAD tùy vùng. Thời gian thụ lý hồ sơ từ 12 - 18 tháng. Di trú cho gia đình 02 thế hệ.
Xem thêm

TỈNH BANG MANITOBA

Đây là chương trình định cư Canada dành cho chủ doanh nghiệp/quản lý cấp cao đầu tư thành lập/ M&A, vận hành doanh nghiệp tại Manitoba. Mức đầu tư tối thiểu chỉ từ 150.000 CAD tùy vùng. Thời gian thụ lý hồ sơ từ 12 - 18 tháng. Di trú cho gia đình 02 thế hệ.
Xem thêm

TỈNH BANG BRITISH COLUMBIA

Đây là chương trình định cư Canada dành cho chủ doanh nghiệp/quản lý cấp cao đầu tư thành lập/ M&A, vận hành doanh nghiệp tại British Columbia. Mức đầu tư tối thiểu chỉ từ 200.000 CAD. Thời gian thụ lý hồ sơ từ 12 - 18 tháng. Di trú cho gia đình 02 thế hệ.
Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ 4

CÁC QUỐC GIA KHÁC

Tổng hợp các chương trình đầu tư quốc tịch ở các quốc gia Caribbean, châu Đại Dương & Thổ Nhĩ Kỳ. Đa số chương trình đầu tư quốc tịch đều có thời gian thụ lý hồ sơ nhanh chóng, thủ tục đơn giản.

QUỐC TỊCH DOMINICA

Đây là chương trình đầu tư định cư Dominica nhập tịch. Mức đầu tư tối thiểu từ 175.000 USD (có thể giảm còn 100.000 USD). Tham gia chương trình nhập tịch Grenada, nhà đầu tư sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi của công dân Dominica. Thời gian thụ lý hồ sơ chỉ từ 3 - 7 tháng. Di trú cho gia đình 05 thế hệ.
Xem thêm

GIG Việt Nam là một công ty tư vấn đầu tư Định Cư Quốc Tế thông qua các chương trình đầu tư bất động sản, cổ phần, trái phiếu, Visa, xuất khẩu lao động và các giải pháp định cư theo nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi luôn cung cấp những giải pháp đầu tư định cư AN TOÀN – ĐƠN GIẢN – NHANH CHÓNG, mang đến cơ hội AN CƯ – LẠC NGHIỆP – TOÀN CẦU cho nhiều gia đình Việt. Tạo nên xu hướng đầu tư bất động sản mới, lợi ích kép trong đầu tư BĐS và định cư trên toàn cầu.

Nhận Tin Tức, Kinh Nghiệm Và Ưu Đãi Mới Từ GIG?

Nhập địa chỉ Email của quý khách tại đây để nhận được các tin tức cập nhật và những báo cáo mới nhất về thị trường đầu tư, định cư quốc tế và xuất khẩu lao động MIÊN PHÍ hàng tuần được nghiên cứu, báo cáo, phân tích bởi các chuyên gia tại GIG Việt Nam!

error: Content is protected !!

Nhận tài liệu định cư miễn phí

GỬI CV ĐẾN CHUYÊN GIA

Gửi câu hỏi tới chuyên gia chúng tôi

Hãy để lại thông tin cho chúng tôi, chuyên gia chúng tôi sẽ kết nối tới các bạn trong vòng 24h đồng hồ. Cảm ơn!

Gửi câu hỏi tới chuyên gia chúng tôi

KẾT NỐI