Hoàng Minh Thắng

Hoàng Minh ThắngGiám Đốc GIG Quảng Bình